Otto Bauer

Otto Bauer (født 5. september 1881 i Wien, død 4

United States Away BEDOYA 11 Jerseys

United States Away BEDOYA 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. juli 1938 i Paris) var en av de viktigste sosialistiske tenkerne og politikerne etter Karl Marx. Han var en fremtredende personlighet i det sosialdemokratiske arbeiderpartiet (SDAP, nå SPÖ) i flere tiår. Fra november 1918 til juli 1919 grunnla det østerrikske sosialdemokratiske partiet en koalisjonsregjering med det kristne sosialpartiet, noe som gjorde at Otto Bauer ble valgt til utenriksminister.

Otto Bauer var av jødisk ætt og kom som intellektuell til å slutte seg til den sosialistiske bevegelsen team uniforms football. Sammen med andre intellektuelle sosialister som Max Adler, Rudolf Hilferding og Karl Renner utviklet han den såkalte austromarxismen som et teoretisk begrunnet venstresosialistisk standpunkt commercial tenderizer. Et «tredje standpunkt» annerledes enn både høyresosialdemokrati og leninisme/bolsjevisme. Bauer kom også til å bli en ledende praktisk politiker i det sterke og radikale østerrikske sosialdemokratiet i mellomkrigstiden.

Sammenhengen mellom den gamle austromarxismen på den ene siden og den reformerte eurokommunismen og den moderne demokratiske venstresosialismen på den andre er helt klar. Otto Bauers teori og praksis er en viktig del av den demokratisk-sosialistiske tradisjonen i Europa. Bauer er i dag aktuell på mange politikkområder, og han kom før den berømte britiske økonomen John Maynard Keynes med forslag om å bekjempe massearbeidsløshet med offentlige investeringer i stor stil samt allmenn arbeidstidsforkortning.

Bauer kritiserte de negative miljøvirkningene av kapitalistisk jordbruk og foreslo etiske klausuler i utenrikshandelen. Hans betydelige teoretiske arbeid om nasjonalitetsspørsmålet i det flerkulturelle samfunnet og hans forslag til demokratiske løsninger på dette er svært aktuelle i dagens politikk.

Bauer døde i eksil i Paris i 1938 på flukt fra den fascistiske terroren i hjemlandet.

· · · · · · · · ·